โครงสร้างพื้นฐาน
  • เปิดจ่ายน้ำมัน 08.00 น. - 16.00 น. หยุดวันอาทิตย์ 
  • ขายน้ำมันทางรถผ่านมิเตอร์ให้กับลูกค้าทางรถ
  • จ่ายผลิตภัณฑ์ทางรถ HSD (0.005%S), ULG91
 ที่อยู่ : 88 หมู่ 1 ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
 085-485-1857
 (034) 723218
 
 
ความสามารถในการรับ-จ่ายน้ำมัน ถังบรรจุน้ำมัน มีจำนวน 3 ถัง ปริมาณรวม 11.87 ล้านลิตร

  • น้ำมันดีเซล  ความจุ 10.4 ล้านลิตร
  • เบนซิน 91 ความจุ 1.47 ล้านลิตร
 
แผนที่ แผนผัง
แผนที่คลังน้ำมันแม่กลอง แผนที่คลังน้ำมันแม่กลอง