หากมองดูรอบตัวเราในปัจจุบัน  จะพบว่าปัจจุบันโลกเรายังมีความจำเป็นต้องพึ่งพิงผลิตภัณฑ์จากน้ำมันเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอยู่อย่างมากมายนับตั้งแต่ ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์พลาสติก น้ำมันรถยนต์ น้ำมันเครื่องจักร ยางราดถนนแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จะเห็นได้ว่ามนุษย์เราพึ่งพาน้ำมันอย่างมากในชีวิตประจำวัน ไออาร์พีซี เล็งเห็นในจุดนี้และได้ประกอบธุรกิจการกลั่นและขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมเรื่อยมา

       ไออาร์พีซี เล็งเห็นความสำคัญของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทได้ก่อตั้งโรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานขึ้นในปี 2541  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตของ  EXXON MOBILE RESEARCH  &  ENGINEERING (EMRE)  ตามมาตรฐานระดับสากล  ทำให้โรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานของ ไออาร์พีซีเป็นโรงงานชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ในการดำเนินธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์พิเศษ ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นระดับโลก และบริษัทน้ำมันข้ามชาติชั้นนำทั่วโลก


        ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและผลิตภัณฑ์พิเศษของไออาร์พีซี สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มหลักของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน , ผลิตภัณฑ์สารสะกัดอะโรเมติกส์, ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งอุตสาหกรรม และ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย


        ไออาร์พีซี เชื่อมั่นว่าการเติบโตทางธุรกิจต้องก้าวไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้า บริษัทจึงได้ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์พิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สารสะกัดอะโรเมติกส์มลพิษต่ำ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต์

        ด้วยตัวบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมน้ำมันแบบครบวงจร เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทำให้ ไออาร์พีซี พร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พิเศษ อื่นๆ
 
  

 
     น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเป็นสาระสำคัญและจำเป็นในการลดแรงเสียดทานของเครื่องจักร เครื่องยนต์น้ำมันหล่อลื่นส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานประมาณ 90 % ส่วนที่เหลือเป็นสารเพิ่มคุณภาพ หรือสารเติมแต่ง (Additive) ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติของน้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการยิ่งขึ้น เช่น ระบายความร้อน และรักษาความสะอาดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
     โรงกลั่นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานของ IRPC ผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน 3 ชนิด ตามลักษณะและความเหมาะสมในการนำไปใช้งานต่างๆ ดังนี้
150SN
        สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตทุกชนิด เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมการขนส่ง

500SN
        เป็นน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานหลักในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นต่าง ๆ ทั้งน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม

150BS  ดาวน์โหลด SDS
        สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมและเครื่องจักรที่มีแรงเสียดทานมาก เช่น ใช้ในเครื่องยนต์ ของรถบรรทุก เครื่องจักรรถไฟ เครื่องเดินเรือทะเล และอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์
 
download specification

 


      น้ำมันหล่อลื่น หรือ ที่เรารู้จักกันดีว่า น้ำมันเครื่อง ประกอบด้วย น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base Oil ) และสารเพิ่มคุณภาพ (Additive)  เป็นน้ำมันที่ใช้เพื่อหล่อลื่นในเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์  รถยนต์ และเครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม โดยน้ำมันเครื่องจะทำหน้าที่เคลือบพื้นผิวของโลหะที่เสียดสีกันในขณะทำงาน เพื่อลดการสึกหรอ ระบายความร้อน และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกลให้ใช้งานได้ยาวนาน และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป

      น้ำมันหล่อลื่นสำเร็จรูป แบ่งเป็น กลุ่มใหญ่ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ น้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถจักรยานยนต์และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานอุตสาหกรรม ซึ่งน้ำมันในแต่ละกลุ่มจะมีการกำหนดค่ามาตรฐานคุณภาพที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน

 
ENGINE OIL น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ แบ่งเป็นประเภทและชนิดต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

Diesel Engine Oil น้ำมันหล่อลื่นสำหรับยานยนต์ดีเซล

Trooper CF-4 /SG SAE 15W40, 20W50
มาตรฐาน API CF-4/SG เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดรวมคุณภาพสูง  สำหรับรถปิคอัพ รถขนส่ง และรถบรรทุกสมรรถนะสูง มีสารเพิ่มคุณภาพในการชะล้าง คงทนต่อความร้อนสูง นอกจากนั้นยังมีสารที่ช่วยป้องกันเขม่าและตะกอน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันข้นเหนียว แม้ใช้งานยาวนาน
 

Trooper 400 CF SAE 30, 40, 50
มาตรฐาน API CF/SF เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลคุณภาพสูง สำหรับรถบรรทุก รถโดยสาร รถแทรกเตอร์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด ลดการจับตัวของเขม่าที่ลูกสูบและการเป็นโคลนของน้ำมัน
 

Trooper 400 CD SAE 30, 40, 50
มาตรฐาน API CD/SF เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานหนักทั่วไป เช่น รถสิบล้อ รถบรรทุก รถโดยสาร และเครื่องเรือ ผสมสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยรักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ ป้องกันการสึกหรอ และแหวนลูกสูบติดตาย
 

Trooper 400 CC SAE 30, 40, 50
มาตรฐาน API CC/SC เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลทั่วไป เช่น เครื่องรถไถ รถอีแต๋น เครื่องปั่นไฟ เครื่องสูบน้ำ เครื่องตัดหญ้า และยังสามารถใช้ได้ในเครื่องยนต์เบนซินที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 


Gear Oil for Vehicle น้ำมันเกียร์

 
Gear Oil GL-5 SAE 90, 140
มาตรฐาน  GL-5  เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์เอนกประสงค์คุณภาพสูง  ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมกับสารเพิ่มคุณภาพที่รับแรงกดสูงได้ดีเยี่ยม สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเกียร์รถยนต์ที่ต้องการรับแรงกดสูงเป็นพิเศษ ได้แก่ ระบบเพลา เฟืองท้ายรถยนต์ รถบรรทุก เฟืองเดือยหมู เฟืองไฮปอยด์
 

Gear Oil GL-4 SAE 90, 140
มาตรฐาน GL-4 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์เอนกประสงค์ทั่วไปผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูงผสมกับสารเพิ่มคุณภาพที่รับแรงกดสูง สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเกียร์และเฟืองท้ายแบบธรรมดา หรือเฟืองท้ายไฮปอยด์ของรถยนต์ทั่วไป และรถบรรทุกที่ใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์
 
  
1. GEAR OIL GL-5 SAE 90,140 มาตรฐาน GL-5
เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์เอนกประสงค์คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพที่รับแรงกดสูงได้ดีเยี่ยม สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี เหมาะสมสำหรับ เกียร์รถยนต์ที่ต้องการรับแรงกดสูงเป็นพิเศษ ได้แก่ ระบบเพลา เฟืองท้ายรถยนต์ รถบรรทุก เฟืองเดือยหมู เฟืองไฮปอยด์
ดาวน์โหลด SDS  
 
2. GEAR OIL GL-4 SAE 90,140 มาตรฐาน GL-4
เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกียร์เอนกประสงค์ทั่วไป ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมกับสารเพิ่มคุณภาพที่รับแรงกดสูง สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี เหมาะสมสำหรับเกียร์และเฟืองท้ายแบบธรรมดาหรือเฟืองท้ายไฮปอยด์ของรถยนต์ทั่วไป และรถบรรทุกที่ใช้งานหนักในเชิงพาณิชย์
 
3. Heat transfer
น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดน้ำมันแร่ล้วนคุณภาพสูง ทนต่อความร้อนและการเกิดปฏิกิริยากับอากาศได้ดีมาก มีการระเหยน้อย จุดวาบไฟ สูงและอายุการใช้งานยาวนาน
ดาวน์โหลด SDS  
 
4. HYDRAULIC HVI ISO 32 46 68 100 HYDRAULIC HVI เป็นน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มไฮดรอลิคคุณภาพสูง ผสมผสานเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้มีดัชนีความหนืดสูงเป็นพิเศษ เหมาะสมกับการใช้งานในระบบไฮดรอลิคที่มีสภาวะอุณหภูมิ แตกต่างกันมาก
ดาวน์โหลด SDS  
 
5. HYDRAULIC HVI ISO 32 46 68 100 HYDRAULIC HVI เป็นน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มไฮดรอลิคคุณภาพสูง ผสมผสานเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้มีดัชนีความหนืดสูงเป็นพิเศษ เหมาะสมกับการใช้งานในระบบไฮดรอลิคที่มีสภาวะอุณหภูมิ แตกต่างกันมาก
ดาวน์โหลด SDS  
 
 
6. HYDRAULIC OIL ISO 32 46 68 100 150 220 เป็นน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มไฮดรอลิค ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสาร ต้านทานแรงเสียดทานและสารป้องกันการสึกหรอ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพต้านทานการเกิดฟองเพิ่ม
 
 
 7. HYDRAULIC OIL ISO 32 46 68 100 150 220 เป็นน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มไฮดรอลิค ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสาร ต้านทานแรงเสียดทานและสารป้องกันการสึกหรอ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพต้านทานการเกิดฟองเพิ่ม
ดาวน์โหลด SDS  


8. INDUSTRIAL GEAR ISO 68 100 150 220 320 460 เป็นน้ำมันหล่อลื่นในกลุ่มเกียร์อุตสาหกรรม สำหรับงานที่มีภาระโหลดหนักถึงหนักมาก ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารต้านทานแรงกด (Extreme Pressure)
 
 
9. MARINE CF-4/SG SAE 15W-40 , 20W-50 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) คุณภาพสูง พัฒนาขึ้นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลของเรือประมงโดยเฉพาะ
 
 
 
10. SHIP MARINE CF-4/SG SAE 15W-40 , 20W-50 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเรือประมงเกรดรวม (Multigrade) ที่เพิ่มประสิทธิภาพการชะล้างสิ่งสกปรกให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอ ของเครื่องยนต์
 
 
 
11. TURBINE OIL ISO 32 46 68 100 150 220 เป็นน้ำมันหล่อลื่นในระบบ Circulationg ที่ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพกเกรดพรีเมียม มีคุณสมบัติการต้านทานการเกิดออกซิเดชั่น ต้านทานการเกิดสนิมและการกัดกร่อน และคุณสมบัติต้านทานการเกิดโคลน (Sludge Formation)
 
 
 
12. TROOPER 400CF/SF SAE 30 40 50 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเกรดเดี่ยวคุณภาพสูง เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ที่เพิ่มประสิทธิภาพการชะล้างสิ่งสกปรกให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอ ของเครื่องยนต์
ดาวน์โหลด SDS  
 
 
13. TROOPER CF-4/SG SAE 15W-40 , 20W-50 เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิดเกรดรวม (Multigrade) ที่เพิ่มประสิทธิภาพการชะล้างสิ่งสกปรกให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการสึกหรอ ของเครื่องยนต์
 
 
 
น้ำมันหล่อลื่นกลุ่มอุตสาหกรรมแบ่งย่อยลงไปเป็นประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
 
Industrial Gear Oil น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรม
มาตรฐาน U.S. Steel 224, AGMA 250.04, DIN 51517 Part 3 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับห้องเกียร์อุตสาหกรรมคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพสำหรับรับแรงกดสูงโดยเฉพาะ จึงสามารถรับแรงกดได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับหล่อลื่นเกียร์ในระบบปิดทั่วไปที่รับแรงกดสูงและแรงกระแทก (Shock Load) ใช้ได้ทั้งระบบหล่อลื่นแบบอ่าง และแบบปั๊มฉีดพ่น โดยมีเบอร์ความหนืดให้เลือกดังนี้ ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460
 
Hydraulic Oil น้ำมันไฮดรอลิค
มาตรฐาน DIN 51524 Part 2, Denison HF-0 เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบไฮดรอลิกในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ปั๊มขึ้นรูปโลหะ ไม้อัด ฉีดพลาสติก และเครื่องจักรประเภทอื่นๆ ที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นประเภทป้องกันการสึกหรอ โดยมีเบอร์ความหนืดให้เลือก ดังนี้ ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320

Turbine Oil น้ำมันหล่อลื่นเทอร์ไบน์
มาตรฐาน Solar Turbines ES9-224, DIN 51524 Part 1, Denison HF-1 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องเทอร์ไบน์ มีส่วนผสมของสารที่ป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้น มีสารป้องกันการเกิดสนิม และสามารถแยกตัวออกจากน้ำได้ดี เหมาะสำหรับหล่อลื่นในส่วนต่างๆ เช่น แบริ่ง เกียร์และระบบควบคุมของเครื่องเทอร์ไบน์ ทั้งระบบขับด้วยน้ำและขับด้วยไอน้ำ โดยมีเบอร์ความหนืดให้เลือก ดังนี้ ISO VG 32, 46, 68, 100, 150, 220

Air Compressor Oil น้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์
มาตรฐาน DIN 51506 VDL เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องอัดอากาศคุณภาพสูง มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพที่ช่วยต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ สามารถทนความร้อนได้สูง ช่วยป้องกันการเกิดสนิม  เขม่า และต้านทานการเกิดฟอง  เหมาะสำหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งที่ติดอยู่กับที่ และแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ใช้ ในโรงงานทั่วไป เช่น โรงงานผลิตขวด โรงงานประกอบรถยนต์ โดยมีเบอร์ความหนืดให้เลือก ดังนี้ ISO VG 32, 46, 68, 100

Circulating Oil
มาตรฐานอ้างอิงตามคุณสมบัติ พัฒนาตามเทคโนโลยีของเครื่องจักร เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในระบบหมุนเวียน และใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่นเอนกประสงค์ เช่น หล่อลื่นในระบบโซ่ในโรงงานรีดเหล็ก และหล่อลื่นเครื่องจักรอื่นๆ เช่น ระบบเกียร์ที่มีภาระงานและอุณหภูมิระดับปานกลาง แบริ่ง เพลาแกนปั๊มน้ำ และสามารถใช้เป็นน้ำมันไฮดรอลิกที่ทำงานเบาและความดันต่ำ โดยมีเบอร์ความหนืดให้เลือก ดังนี้ ISO VG 32, 46, 68, 100, 150

Flushing Oil
มาตรฐานอ้างอิงตามคุณสมบัติ พัฒนาตามเทคโนโลยีของเครื่องจักร เป็นน้ำมันที่ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ในเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม


  

      สารสกัดอะโรเมติกส์ได้มาจากกระบวนการในการกลั่นสกัดแยกสารในกระบวนการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ซึ่งคุณสมบัติจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับน้ำมันหอมระเหย ตัวสารสกัดนี้จะมีความหนืดที่สูงมาก กลิ่นเหมือนน้ำมันเครื่อง มีสีเข้มข้นออกทางเขียวน้ำตาล และจัดอยู่ในกลุ่มสารมลพิษ ซึ่งโดยมากสารสกัดอะโรเมติกส์นี้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางชนิดต่างๆ เช่น ยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กและใหญ่ และยางสังเคราะห์ซึ่งใช้ชิ้นงานต่างๆ สารสกัดนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ผงหมึก จาระบี พลาสติกไซเซอร์ และ คาร์บอนแบล็ค ได้อีกด้วย 

IRPC นำเสนอผลิตภัณฑ์สารสกัดอะโรเมติกส์ทั้งหมด 4 เกรดด้วยกัน ได้แก่

 

RPO0515 เบาที่สุดในกลุ่มสารสกัดอะโรเมติกส์ ด้วยความหนืดที่ 100 C ต่ำที่สุดอยู่ในช่วง 5 - 15
RPO2025 สารสกัดอะโรเมติกส์ที่มีความหนืดอยู่ที่ช่วง 20 - 25 ณ อุณหภูมิที่ 100 C
RPO2535 สารสกัดอะโรเมติกส์ที่ได้รับความนิยมสูงในการผลิตยางรถยนต์ และยางสังเคราะห์ทั่วไป
RPO6080 เป็นสารสกัดที่มีความหนืดเฉพาะตัว สามารถใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท เช่น ผงหมึก
 
download specification

  

     เมื่อพูดถึงเมื่อพูดถึงขี้ผึ้งทุกคนคงจะนึกถึงขี้ผึ้งทั่วไปที่เรารู้จักกัน ซึ่งโดยมากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่หลายคนคงจะไม่ทราบว่า  ขี้ผึ้งยังสามารถผลิตได้จากกระบวนการทางอุตสาหกรรมน้ำมัน ซึ่งเราเรียกว่าขี้ผึ้งอุตสาหกรรม ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมเป็นไขผลึกที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน มีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งธรรมชาติทั่วไปแต่จะมีส่วนผสมของน้ำมันอยู่ ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคได้มากมายหลายอย่าง นับตั้งแต่ เทียนไข น้ำยาขัดเงา ดินสอสี ดินน้ำมัน ตัวประสานในการผลิตไม้อัด เคลือบภาชนะกระดาษและโลหะ กาว รวมไปถึงสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเช่น หมากฝรั่ง และเครื่องสำอางค์ 

IRPC ภูมิใจนำเสนอขี้ผึ้งอุตสาหกรรมชั้นคุณภาพทั้งสิ้น 3 เกรด ได้แก่

 
150SW ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมตัวเบาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการผลิต พาราฟินแวกซ์ที่นุ่มและมีสีอ่อน และ ไมโครคริสตาไลน์แวกซ์ซึ่งมีเนื้อละเอียดและสีเข้มกว่า

500SW ด้วยความหนืดอยู่ในระดับปานกลาง จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้ในการผลิตไมโครคริสตาไลน์แวกซ์ และใช้ในอุตสาหกรรมตัวประสานในกานผลิตไม้อัด

BSSW ขี้ผึ้งอุตสาหกรรมที่มีความหนืดสูงสุด เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมเคลือบพื้นผิวที่ต้องรับแรงเสียดทานสูง เช่น พื้นสนามแข่งม้า
 
download specification