"อะโรเมติกส์" คำนี้ทำให้หลายคนคงนึกถึงอะโรมาเทอราพี ซึ่งเป็นวิธีการบำบัด ฟื้นฟูและผ่อนคลายสภาพทางจิตใจโดยการใช้กลิ่นหอม โดยส่วนใหญ่จะใช้ในสปา แต่สารอะโรเมติกส์ที่ทางไออาร์พีซีผลิตได้นั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเพราะผลิตได้จากวัตถุดิบ คือ น้ำมันดิบเป็นหลัก มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี และเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย ตัวทำละลายนั้น โดยทั่วไปคนจะนึกถึงน้ำเป็นลำดับแรก  เพราะน้ำเป็นตัวทำละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุด เช่น  การชงกาแฟ น้ำสามารถละลายน้ำตาล กาแฟ และนมได้ เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ของ IRPC สามารถละลายสารเคมีหรือเนื้อสีได้  ซึ่งน้ำไม่สามารถละลายได้ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องมากมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ สีทาบ้าน, ทินเนอร์ , ยาฆ่าแมลง,เสื้อผ้า เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและเกษตรกรรม สารอะโรเมติกส์ที่ IRPC ผลิตได้ ได้แก่ เบนซิน  โทลูอีน ไซลีน ,สารอะโรเมติกส์ที่มีคาร์บอนเก้าตัวและสิบตัวขึ้นไป และไวท์สปิริต3040 ที่ผลิตได้จากโรงกลั่นซึ่งใช้เป็นตัวทำละลายเช่นกัน

 


    
  ใช้เป็นตัวทำละลายสำหรับสีอบ / สีอุตสาหกรรมม สีน้ำมัน สีเคลือบสำหรับอุณหภูมิสูง,
สีสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมทั้งการผลิตเรซิ่นสำหรับอุตสาหกรรมสี ใช้สำหรับหมึกพิมพ์ และยังเป็นตัวทำละลายในการผลิตสารกำจัดแมลง และศัตรูพืชในอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
 

 

     เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ IRPC โดยโทลูอีนเป็นตัวทำละลายที่ใช้นิยมใช้มาก จนได้รับการจัดลำดับเป็นที่ 2 รองจากเมทานอล ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตทินเนอร์ สีทาบ้าน สีอบต่างๆ เช่น กรอบโทรทัศน์ ไมโครเวฟ กาวรองเท้า หมึกที่พิมพ์ลงถุงพลาสติกต่างๆ และยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเส้นใยอีกด้วย ดาวน์โหลด SDS
 
 

      ใช้ในอุตสาหกรรมสีอบ / สีอุตสาหกรรม เช่น สีทาเรือ ยาฆ่าแมลงในเชิงเกษตรกรรม ทินเนอร์ และยังเป็นวัตถุดิบตั้งต้นที่สำคัญในการผลิตเส้นใยและขวดน้ำพลาสติกอีกด้วย
 

 


     ใช้ในอุตสาหกรรมสีทาบ้านและอุตสาหกรรมเคลือบผิว ได้แก่ เคลือบผิวแผ่นเหล็กและเคลือบผิวแผ่นไม้ ดาวน์โหลด SDS White Spirit

 

 
     จากประโยชน์การใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างมากมาย และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สำคัญอีกด้วย