เราจะเป็น บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเซีย  ภายในปี 2563 
 
(Top Quartile Integrated Petrochemical Complex in Asia by 2020)

และเป็นผู้นำธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่นครบวงจร ในอาเซียน

เรามีสำนักงานตั้งอยู่ 2 แห่ง
เพื่อรองรับหน่วยธุรกิจ และฝ่ายการผลิต

สำนักงานใหญ่ คอมเพล็กซ์ระยอง ไออาร์พีซี

ที่อยู่ :
299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร :
0-38921333 , 0-3861-3571-80
แฟกซ์ :
0-3861-2812-3

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเลียม

ที่อยู่ :
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :
0-2765-7000
แฟกซ์ :
0-2765-7313-16
เว็บไซต์ :
 

http://www.irpc.co.th
http://www.irpcpetroleum.com
https://www.iron.irpc.co.th
 

 
 

ไอ อาร์ พี ซี ผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอัตราการกลั่นน้ำมัน  215,000 บาร์เรลต่อวัน  จัดอยู่ในอันดับ  3  ของกำลังการกลั่นน้ำมันภายในประเทศ  โดยมีสายการผลิตเชื่อมโยงกับโรงงานปิโตรเคมี  ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสาธารณูปโภคพื้นฐานครบครันที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึกคลังน้ำมันและโรงไฟฟ้า  ด้วยศักยภาพของสินทรัพย์และแผนกลยุทธ์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร  พร้อมกับความมุ่งมั่นและทุ่มเทของพนักงานไออาร์พีซี " เราพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจปิโตรเคมีของเอเชียภายในปี 2563 "


 

 
 

ไอ อาร์ พี ซี ได้พัฒนานวัฒกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรนับเป็นบริษัทแรกในภูมิภาค อาเซียนที่ใช้ระบบบริหารจัดการสารสนเทศครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมที่เรียกว่า ระบบ IRON (IRPC Oil On Net) และกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีที่เรียกว่า ระบบ IDEAL (Integrated Digital E-Cmmerce Account and Logistic Solution)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและรวดเร็วในการทำธุรกรรมกับลูกค้าของไออาร์พีซี โดยลูกค้าสามารถทำรายการการสั่งซื้อสินค้าวางแผนการจัดส่งสินค้าตลอดจนชำระค่าสินค้าผ่านระบบ  Web Application หรือโทรศัพท์มือถือ (PDA Mobile) ซึ่งทั้งระบบ IDEAL และ IRON ได้เชื่อมโยงระบบออนไลน์ของธนาคารพาณิชย์ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในทุกรูปแบบอย่างครบวงจรโดยไร้ขอบขตจำกัดในเรื่องวลาสถานที่

 

 

 
 

ไอ อาร์ พี ซี มุ่งหน้าค้นคว้าและวิจัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด้อม ตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้บริโภคในสังคมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไออาร์พีซีพัฒนาขึ้นจะป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ

TDAE และ RAE  สารสกัดอะโรเมติกส์เกรดพิเศษที่ลดสารก่อมะเร็งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยางรถยนต์ที่ปลอดภัย ต่อระบบทางเดินหายใจของทุกคน

Green ABS  ไออาร์พีซีนับเป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่นำยางธรรมชาติมาทดแทนยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติกABS นอกจากสร้างความแตกต่างทางการตลาดแล้ว ยังสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในประเทศอีกด้วย

สารเติมแต่งโพลิเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน:

Anti-Dripping Additive  ป้องกันการหยดตัวของโพลิเมอร์เมื่อติดไฟ

Anti-Bacteria  ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตและกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)  เม็ดพลาสติกชนิดโพรลิเอทีลีนที่ถูกคิดค้น ให้มีความหนาแน่นมาก
กว่าโพลิเอทีลีนทั่วไปถึง 10 เท่า มีคุณสมบัติ แข็งแรง ทนทานต่อการเสียดสีและการกัดกร่อนของสารเคมี

  

คุณวนิดา  อุทัยสมนภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพณิชยกิจและการตลาด
 

คุณขวัญชัย เหลืองชัยชาญ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม  

คุณทนุธน  ตั้งกิจเกียรติกุล ผู้จัดการขาย ธุรกิจผลิตภัณฑ์หล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

 

คุณกิตติ ปิยโชตินันท์ ผู้จัดการ การตลาดวิเคราะห์ และวางแผนธุรกิจปิโตรเลียม

 

คุณกิตติ  ทิมสุเรส ผู้จัดการขาย ธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศ

 

คุณลัดดา  จิระอานนท์ ผู้จัดการขาย ธุรกิจอะโรเมติกส์


 

  คุณสุธรรม อุดมรัตน์ ผู้จัดการขาย ธุรกิจปิโตรเลียมอินโดไชน่าและการส่งออก

 

 

คุณบดินทร์ เพราวิเชียร ผู้จัดการ บริหารธุรกิจปิโตรเลียม