ผู้สนใจในการทำธุรกิจ

ติดต่อ: คุณสุชาบดี อเรศสกุล

Tel: 085-918-4196

E-mail: Suchabodee@irpc.co.th


     เราเห็นว่าชุมชนเป็นกลจักรที่สำคัญที่ทำให้สังคมเกิดการแลกเปลี่ยนหมุนเวียนและความคิดสร้างสรรค์ เกิดการสื่อสารเป็นศูนย์รวมสิ่งต่างๆ เราจึงสร้างสถานีบริการน้ำมันชุมชน เพื่อให้ประชาชนในละแวกดังกล่าวได้แวะเวียนเข้ามาใช้บริการสิ่งอำนวย ของคนในสังคม  ทำให้คนเหล่านั้นได้ใกล้ชิดกัน...มากยิ่งขึ้น โดยคาดหวังจะกระจายบริการให้ครอบคลุมพื้นที่เขตภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  
     สถานีบริการน้ำมันไออาร์พีซี ดำเนินงานโดยบริษัทน้ำมันไออาร์พีซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ไออาร์พีซี ตั้งอยู่เลขที่ 191/9 หมู่ที่5 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง เป็นสถานีบริการน้ำมันภาพลักษณ์ใหม่มีระบบ การควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงและให้บริการความสะดวกแบบครบวงจร ดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำหน่ายน้ำมันที่ผลิตจากโรงกลั่นน้ำมัน ไออาร์พีซี ที่มีคุณภาพสูง มีหัวจ่ายน้ำมันทั้งสิ้น 32 หัวจ่าย
   
 • ร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEN
   
 • ร้านกาแฟ AMAZON
   
 • สำนักงาน ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ
   
 • ศูนย์สินค้า OTOP
   
 • ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง , ศูนย์ล้างรถ WIZARD
   
 • ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกรุงไทย
   
 • ห้องน้ำระดับมาตรฐาน
   
 • ระบบรักษาความปลอดภัย มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วสถานีฯ
   
 • ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน ตลอดเวลาที่ผ่านมาศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชนได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากมายหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดระยองมาโดยตลอด  ซึ่งก็มีทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะกายใจ  สังคมปัญญาและสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนระยอง  สอดคล้องกับเจตนารมย์การก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายชุมชน โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือน