"ฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม" ร่วมอวยพรวันเกิด

คุณสมเกียรติ  เลิศฤทธิ์ภูวดล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด คุณศิริพร รัตนศักดิ์โสภณะ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจปิโตรเลียม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด ( มหาชน ) พร้อมผู้บริหาร  และพนักงานฝ่ายปิโตรเลียม  ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณจิตรา   ถาวระ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ณ ชั้น 9 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

คลิกอ่านต่อ