เรามีสำนักงานตั้งอยู่ 2 แห่ง
เพื่อรองรับหน่วยธุรกิจ และฝ่ายการผลิต

สำนักงานใหญ่ คอมเพล็กซ์ระยอง ไออาร์พีซี

ที่อยู่ :
299 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
โทร :
0-38921333 , 0-3861-3571-80
แฟกซ์ :
0-3861-2812-3

 

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายขายธุรกิจปิโตรเลียม

ที่อยู่ :
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 9 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร :
0-2765-7000
แฟกซ์ :
0-2765-7313-16
เว็บไซต์ :
 

http://www.irpc.co.th
http://www.irpcpetroleum.com
https://www.iron.irpc.co.th
ชื่อ-สกุล
บริษัท/หจก.
อีเมล์
โทรศัพท์
รายละเอียด
รหัสส่งข้อมูล