ไออาร์พีซี  ให้ความสำคัญกับทุกเสียงแนะนำติชม เพราะคำแนะนำติชมต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นกระจกสะท้อนการดำเนินการในกิจการของเรา ท่านสามารถส่งทุกความคิดเห็นให้กับ ไออาร์พีซี ผ่านกล่องรับความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ชื่อ-สกุล
บริษัท/หจก.
อีเมล์
โทรศัพท์
เอกสารร้องเรียน
ติดต่อส่วนธุรกิจ
รายละเอียด
รหัสส่งข้อมูล